Framsida

Sknad om gve fr SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad

Det er berre mogeleg skja om gve ved fylla ut dette skjemaet.

NB: Det er ikkje mogeleg lagra og seinare henta fram att skjema som er delvis utfylt. Avbryt du registreringa og gr ut av sknadssystemet m du fylla ut skjemaet p nytt.

  

Alle felta som er merka med raud stjerne m fyllast ut fr ein fr g vidare.

P neste side er det mogeleg leggja til dokument som vedlegg, inntil 5 stykker.

Max storleik pr vedlegg er 5 Mb. Referer til evt. vedlegg i relevant felt nedanfre.

 

Innsending av sknaden gjer du p neste side.

Der kan du ogs sj den ferdig utfylte sknaden og skriva han ut.  

Kopi av sknaden saman med stadfesting p motteken sknad og eit referansenummer vert sendt automatisk fr stiftinga til epost-adressene som er oppgjevne i sknadskjemaet.

 

Det ligg hjelpetekstar til kvart felt inne i skjemaet. Fr peikaren over feltet, s fr du fram hjelpeteksten.

G ikkje ut av dette skjemaet utan trykkja p knappen 'Lagra/G vidare' dersom du har starta utfyllinga. Lukka ikkje vinduet etter du har starta utfyllinga.

 
Laget / organisasjonen som skjer om gve
Organisasjonsnummer i Einigsregisteret
   *
Er laget/organisasjonen medlem i Frivilligregisteret?
   *
Namnet til laget/organisasjonen
   *
Postadresse
   *
Postnummer
   *
Poststad
   *
Kva er fremlet til organisasjonen?
   *
Hovudkontaktperson
Etternamn, frenamn
   *
Postadresse
   *
Postnummer
   *
Poststad
   *
Telefonnummer
   *
E-post adresse
   *
Gjenta e-post adressa
   *
Rolle
Reservekontaktperson (obligatorisk)
Etternamn, frenamn
   *
Adresse
Postnummer
Poststad
Telefonnummer
E-post adresse
   *
Gjenta e-post adressa
   *
Rolle
Kva vert skt om gve til?
Kva vert prosjektet/tiltaket kalla?
   *
Kva er mlet med tiltaket/prosjektet?
   *
Kva gr tiltaket/prosjektet ut p?
   *
Kvifor skal akkurat dette tiltaket/prosjektet f sttte?
   *
Kva aldersgrupper er tiltaket/prosjektet i hovudsak retta mot?
   *
Kor mange timar friviljug innsats inngr i tiltaket/prosjektplanen?
   *
Kor mange trur de rleg vil ha glede/nytte av dette tiltaket/prosjektet? (om lag)
   *
Startdato for tiltaket/prosjektet
   *
Planlagd ferdigdato for tiltaket/prosjektet
   *
Tiltaket/prosjektet sin totalkostnad inklusiv verdi av eigeninnsats
   *
Grov budsjettoppsett inkl verdi av eigeninnsats
   *
Grov finansieringsplan
   *
Sknadsbelp
   *

SPAREBANK 1-STIFTINGA KVINNHERAD, STABBURSHAUGEN 5, 5460 HUSNES     TLF: 53477040     EP:  POST@SB1SK.NO
Dynamiske websider: iDrift AS   -   Design: Prinfo Media