Framsida

Obligatorisk sluttrapport for motteken gve

Alle som fr gver har avtalefesta plikt til senda attende til oss ein kort sluttrapport nr prosjektet er fullfrd, i alle hve seinast ein mnad etter den ferdigdatoen ein sjlv har oppgjeve i gvesknaden. Datoen finn de i gveavtalen.

Etter skriftleg, grunngjeven sknad (helst e-post) er det rd f utsett datoen.
Er det gjeve utsetjing, skal sluttrapporten leverast innan den nye datoen.

Nedanfre finn de skjema som skal nyttast til sluttrapporten
Skjemaet kan fyllast ut maskinelt eller skrivast ut og fyllast ut for hand.
 
Den ferdig utfylte rapporten med eventuelle vedlegg kan sendast p e-post til post@sb1sk.no eller som vanleg brev i posten.
 
Fyll alltid ut felta i den vste hovudramma p skjemaet og hugs signera!
 
Dersom de har laga eigen sluttrapport som inneheld det vi spr etter i dei fire siste felta p skjemaet kan de leggja denne ved i staden for skriva noko i desse felta.
 

Vi set stor pris p om de legg ved bilete fr gjennomfringa av prosjektet og/eller det ferdige resultatet!

 
 
Mal for sluttrapport
 
 
  Attende

 
SPAREBANK 1-STIFTINGA KVINNHERAD, STABBURSHAUGEN 5, 5460 HUSNES     TLF: 53477040     EP:  POST@SB1SK.NO
Dynamiske websider: iDrift AS   -   Design: Prinfo Media