Framsida

SD002 - Etiske retningsliner for SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad

Desse etiske retningslinene inneheld dei forventningar og krav til aktsemd som SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad stiller til seg sjlv, medlemer av styrande organ og tilsette i stiftinga.
 

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad er ei uavhengig stiftingmed langsiktig mlsetjing om bidra til positiv utvikling av samfunna vre. Medeit slikt utgangspunkt er det naturleg at vi held oss strengt til dei lover,reglar og normer samfunnet har, men ogs at vi freistar lfta etisk framferdi alle samanhengar.

                                

Sparebankstiftinga er ogs avhengig av at lmenta, skjararom gver, styresmakter og samarbeidspartnarar har tillit til oss. Dette kan viundersttta ved ha formulert desse retningslinene og ikkje minst til ei kvartid etterleva dei i all vr framferd. 

 

Slik opptrer vi:

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad vil utvisa srleg aktsemd ihve situasjonar der det kan verta reist sprsml om integriteten vr eller sjlvstendetvrt. 

 

Ingen skal ta del i handsaminga, eller freista pverka ei avgjerd,nr det freligg srlege tilhve som er eigna til svekkja tilliten til at haneller ho er upartisk. Den enkelte har sjlv ansvaret for vurdera eigenststad og unng at situasjonar oppstr, og skal sjlv melda seg ugild dersomein er i tvil.

 

Ingen m krevja, motta eller akseptera tilbod om einutilbrlig fordel fr SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad sinesamarbeidspartnarar, leverandrar, gveskjarar eller andre.

 

Dersom ein er i tvil om fordelen kan reknast som'utilbrlig', skal dette drftast i styret.

Styret skal srlig vurdera om det kan reisast sprsml vedstiftinga, den tillitsvalde eller tilsette sin integritet eller uavhengighet dersomfordelen vert akseptert og innverknaden p omdmmet til SpareBank 1-stiftinga. Ansvaretligger likevel til slutt hos den enkelte.

 

Revisjonshistorikk:

 

SD002 20180205 - Vedteke i styremte 2018-01 den 05.02.2018 sak 09-18 (dettedokumentet)

SD002 20170209 - Vedteke i styremte 2017-02 den 09.02.2017 sak 10-17 (revisjon2017)

SD002 20160208 - Vedteke i styremte 2016-01 den 08.02.2016 sak 07-16 (revisjon2016)

SD002 20150209 - Vedteke i styremte 2015-02 den 09.02.2015 sak 08-15 (revisjon2015)

SD002 20110902 - Vedteke i styremte 2011-11den 02.09.2011 sak 40-11 (originaldokument)

 
 
 
  Attende

 
SPAREBANK 1-STIFTINGA KVINNHERAD, STABBURSHAUGEN 5, 5460 HUSNES     TLF: 53477040     EP:  POST@SB1SK.NO
Dynamiske websider: iDrift AS   -   Design: Prinfo Media