Framsida

Retningsliner kapitalforvalting for SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad (utdrag)

Fr vedtektene 1.2 Freml:
Stiftinga sitt freml er forvalta eigenkapitalbevis som stiftinga vart tilfrt ved skipinga, og st for eit langsiktig og stabilt eigarskap i SpareBank 1 SR-Bank . Stiftinga skal i tillegg plassera midlane p ein fremlstenleg og trygg mte ut fr omsynet til trygd, risikospreiing, likviditet og avkasting.......

 

Styret i stiftinga fekk vren 2011 utarbeidd eigne retningsliner for kapitalforvaltinga i samarbeid med uavhengig rdgjevar Grieg Investor AS.

Retningslinene vart vedteken p styremte 2011-09 den 21.06.2011 og er sist revidert i styremte 2018-02 den 13.03.2018.

 

Eigarskapet i SpareBank 1 SR-Bank ASA ligg fast, og kan ikkje reduserast utan etter srskild vedtak i generalforsamlinga og etterflgjande lyve fr Finanstilsynet. Tilhve knytt til utving av eigarskapet er difor ikke omhandla i retningslinene.

 

Det er sleis forvaltinga av stiftinga sine frie midlar (gva p 20 mill kroner fr SR-Bank ved skiping av stiftinga og etterflgjande, rleg utbyte fr banken) som er omhandla.

 

Det er generalforsamlinga i stiftinga som vedtek disponering av rsoverskotet etter framlegg fr styret, det vil seia til gveutdelingar, avsetjing til gvefond eller avsetjing som frie midlar til vidare forvalting.

 

Den langsiktige investeringsstrategien:

Den langsiktige investeringsstrategien er utforma som ei prosentvis fordeling av midlane mellom ulike aktivaklassar og marked med tilhyrande fridomsgrader (max-min).

Det er lagt vekt p lg til moderat risiko og lge kostnader.

 

Etikk:

Stiftinga skjer flgja dei etiske vurderingane som Etikkrdet kjem fram til for kunna spegla den 'felles overlappande konsensus' som Stortinget har i hve til etiske retningsliner.

 
 
 
  Attende

 
SPAREBANK 1-STIFTINGA KVINNHERAD, STABBURSHAUGEN 5, 5460 HUSNES     TLF: 53477040     EP:  POST@SB1SK.NO
Dynamiske websider: iDrift AS   -   Design: Prinfo Media