Framsida

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad er stor eigar i SpareBank 1 SR-bank ASA


Fr vedtektene:

Stiftinga sitt freml er forvalta eigenkapitalbevis som stiftinga vart tilfrt ved skipinga, og st for eit langsiktig og stabilt eigarskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Ved verksemda si skal stiftinga sttta SpareBank 1 SR-Bank ASA i deira vidarefring av sparebanktradisjonane.
 

Grunnkapitalen til stiftinga er p kroner 151.748.350,-

 

Fr 01.01.2012 vart SpareBank 1 SR-Bank omdanna til aksjebank, og stiftinga vart d eigar av 6.069.934 aksjar i SpareBank 1 SR-Bank ASA, kvar plydande kroner 25,-

 

SpareBank 1 SR-Bank ASA gjennomfrde i mai-juni 2012 ein fortrinnsrettsemisjon.

Stiftinga kjpte 156.649 nye aksjar, slik at vi no eig 6.226.583 aksjar i banken. Dette gjer stiftinga til ein av dei strste eigarane i SR-Bank.

Eigarandelen vr var pr 31.03.2015 ca 2,43% av aksjane.

 

Det ansvaret eigarskapet frer med seg er er ogs spegla i vedtektene til stiftinga.

 

Finansdepartementet ga 21.06.2011 etter sknad SpareBank 1 SR-Bank lyve til f omdanna seg til aksjebank. Sparebank 1-stiftinga Kvinnherad fekk 01.01.2012 omgjort sine 6 069 934 eigenkapitalbevis til tilsvarande tal aksjar.   

 

Med denne omdanninga vart det etter vr meining lagt eit enno betre grunnlag for framtidsretta banktenester av hg kvalitet i omrdet vrt, god verdiskaping i banken og etterflgjande solid avkastning til aksjeeigarane.

 

Det er avkastninga som vil danna grunnlaget for stiftinga vr sine gveutdelingar frametter.

 

For meir informasjon om SpareBank 1 SR-Bank ASA sj:

www.sr-bank.no

 
 
 
 
  Attende

 
SPAREBANK 1-STIFTINGA KVINNHERAD, STABBURSHAUGEN 5, 5460 HUSNES     TLF: 53477040     EP:  POST@SB1SK.NO
Dynamiske websider: iDrift AS   -   Design: Prinfo Media