Framsida

Verksemdstyring


 

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad vil leggja vekt p ha gode haldningar, retningsliner og rutinar. Til saman vil dette utgjera grunnlaget for verksemdstyringa vr.

I undermenyane til venstre finn du:

 

Vedtekter:

SD001 - Stiftinga sine vedtekter sist godkjende i Finanstilsynet 23.08.2016

 

Retningsliner etikk:

SD002 - Etiske retningsliner for SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad

 

Retningsliner gver:

SD020 - Retningsliner for gvetildeling fr SpareBank 1-stiftinga KVinnherad
 

Finansstrategi:

Utdrag fr finansstrategien vedteken i styret

 

Eigarstrategi i SpareBank 1 SR-Bank

Hovudliner i stiftinga sin eigarstrategi

 
 
 
  Attende

 
SPAREBANK 1-STIFTINGA KVINNHERAD, STABBURSHAUGEN 5, 5460 HUSNES     TLF: 53477040     EP:  POST@SB1SK.NO
Dynamiske websider: iDrift AS   -   Design: Prinfo Media