Framsida

ORGANISASJON

Generalforsamlinga er det hgaste organet og har som hovudoppgve velja styremedlemmer, fra tilsyn med stiftinga si verksemd og etter framlegg fr styret vedta den konomiske ramma for gveutdelingar.

 

Valkomiten frebur og str for vala av innskytarrepresentantar til generalforsamlinga i eit eige valmte, og frebur og str for alle vala i den ordinr generalforsamlinga (Generalforsamlingsleiar, styre, styreleiar, valkomit).

 

Styret har det mynde og ansvar som fl av den til ei kvar tid gjeldande lovgjevinga og vedtektene til stiftinga. Styret skal m.a. forvalta stiftinga sine midlar, syta for utdeling av gver innan dei konomiske rammene som generalforsamlinga har vedteke og flgja opp dagleg leiar. Styret har eigen styreinstruks.

 

Administrasjonen ved dagleg leiar har ansvaret for den daglege drifta av stiftinga.

 
 
 
  Attende

 
SPAREBANK 1-STIFTINGA KVINNHERAD, STABBURSHAUGEN 5, 5460 HUSNES     TLF: 53477040     EP:  POST@SB1SK.NO
Dynamiske websider: iDrift AS   -   Design: Prinfo Media