Framsida

VERKSEMDSTYRING:

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad vil leggja vekt p ha gode haldningar, retningsliner og rutinar. Til saman vil dette utgjera grunnlaget for verksemdstyringa vr.

I undermenyane til hgre finn du stiftinga sine vedtekter og andre viktige dokument vedrrande verksemdstyringa.

 

ORGANISASJON:

Under dette punktet finn du informasjon om korleis stiftinga er organisert med namn p dei som er valde inn i dei styrande organa.

 

RSMELDINGAR

Her vil du finna rsmeldingane med rsrekneskapa til stiftinga.

 
 
 
 
  Attende

 
SPAREBANK 1-STIFTINGA KVINNHERAD, STABBURSHAUGEN 5, 5460 HUSNES     TLF: 53477040     EP:  POST@SB1SK.NO
Dynamiske websider: iDrift AS   -   Design: Prinfo Media