Framsida

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad vart skipa 1. november 2010 med forretningskontor i Kvinnherad Kommune.

 

Forstandarskapet i Kvinnherad Sparebank og representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank gjorde i mter den 28. juni 2010 vedtak om at dei interesser, som bankane representerte, ville vera best tente med at sparebankverksemda i Kvinnherad Sparebank vart overteken og vidarefrt gjennom SpareBank 1 SR-Bank.

 

Samstundes vart det vedteke at Kvinnherad Sparebank etablerte ei stifting som skal fremja sparebankverksemd i tidlegare Kvinnherad Sparebank sitt marknadsomrde gjennom eiga eigenkapitalbevis og disponera utbyte til lmennyttige freml.

 

Stiftinga sitt freml er forvalta eigenkapitalbevis som stiftinga vart tilfrt ved skipinga, og st for eit langsiktig og stabilt eigarskap i SpareBank 1 SR-Bank.

 

Stiftinga skal i tillegg plassera midlane p ein fremlstenleg og trygg mte ut fr omsynet til trygd, risikospreiing, likviditet og avkasting.

 

Stiftinga sitt freml skal vidare vera gje bidrag til lmennyttige freml.

 
 
 
SPAREBANK 1-STIFTINGA KVINNHERAD, STABBURSHAUGEN 5, 5460 HUSNES     TLF: 53477040     EP:  POST@SB1SK.NO
Dynamiske websider: iDrift AS   -   Design: Prinfo Media